Kategori: Øyenstikkere

Kongeøyenstikker hunn

En stor og flott øyenstikker kom på besøk i dag. Dette er kongeøyenstikker, en av våre aller største insekter. Etter en kjapp tur i håven satt denne hunnen en stund på hånda mi slik at jeg fikk tatt noen bilder med mobilen.

Tangelveøyenstikker

Dette er tangelveøyenstikker, Onychogomphus forcipatus. Legg merke til den kraftige tangliknende bakparten hos denne hannen, så skjønner du hvorfor den har fått navnet sitt. Arten er tilknyttet sakteflytende elver med sandbunn. Den er oppført på norsk rødliste over truede og sårbare arter i kategorien VU. Det første bildet viser tangelveøyenstikker hann med bytte, det andre bildet …

Fortsett å lese

Elvevannymfer

Disse er som små synåler med vinger, der de flyr mellom strå og gras langs bredden av Finsrudelva. Den øverste er en hann, den midterste er jeg temmelig sikker på at er en hunn. Den nederste tror jeg også er en hunn, men at den er ganske nyklekt og ikke ferdig utfarget enda. Elvevannymfa er rødlistet …

Fortsett å lese

Rødbrun høstlibelle

Rødbrun høstlibelle (Sympetrum striolatum), fotografert i dag ved Søndre Billingsjø. Denne øyenstikkeren finnes ofte ved større innsjøer med vekslende bredder av vegetasjonvegetasjonsrike, næringsrike dammer, vann og innsjøer. Flyr fra slutten av juli til september. Rødbrun høstlibelle er best kjent fra Akershus og Østfold, mer uvanlig i innlandet. Under vises hann og hunn i parringshjul. Dette bildet er …

Fortsett å lese

Vanlig blåvannymfe

Vanlig blåvannymfe (Coenagrion hastulatum) er en av Norges vanligste og mest utbredte vannymfer. Hannen er blå og svart, hunnen er gulgrønn med tydelig svart overside på bakkroppen. Nedre del av det svarte øyet er grønt. Flyvetiden er fra mai til august.

En brun en

En brun øyenstikker (Aeshna grandis) havnet i håven min i dag. Dette er en stor øyenstikker med vingespenn på over 10 centimeter, og både hannen og hunnen har brun grunnfarge med antydning til blå flekker og linjer . På kroppssidene har de to tydelige gule bånd, vingene er rustbrune. Øyenstikkeren på bildet er en hunn.

Vanlig metalløyenstikker

Vanlig metalløyenstikker (Somatochlora metallica) finnes i alle landets fylker. Et godt kjennetegn er de gule tegningene i pannen mellom øynene. (Pannen er forresten foran øynene på disse insektene, omtrent der hvor nesa er hos mennesker). Om man ser nesten bakerst på bakkroppens underside kunne man kanskje tenke seg at dette var en hann. Men det …

Fortsett å lese

En vanlig øyenstikker

Slik ser en helt vanlig øyenstikker ut, for det er det den heter på norsk, vanlig øyenstikker. Ikke så fantasifullt kanskje, da klinger det bedre på latin med Aeshna juncea. Vanlig øyenstikker hører til familien mosaikkøyenstikkere. Bildet viser en hunn som jeg fanget hjemme i hagen i dag. Etter at bildet ble tatt slapp jeg …

Fortsett å lese

Vintertjern, funnsted for vannliljetorvlibelle

Her er et bilde av stedet jeg fant vannlilje-torvlibelle (Leucorrhinia caudalis) i 2009. Første registrering i Hedmark (og den nordligste i Norge?) av den fredede øyenstikkeren (Klikk her for bilde). Vannstanden er noe høyere på bildet enn det var på funntidspunktet.

Elvevannymfe

I kanten mellom Snipmyra og Billaelva fant jeg denne elvevannymfen (Platycnemis pennipes). Elvevannymfe finnes enkelte steder på Sør- og Østlandet, men har totalt sett et ganske lite utbredelsesområde. Der den finnes er den likevel ikke så uvanlig. Arten er på Norsk Rødliste over truede arter. Elvevannymfe lever i og ved rene stilleflytende bekker og elver, og i rene …

Fortsett å lese

Klubbe-elveøyenstikker

Klubbe-elveøyenstikker (Gomphus vulgatissimus), funnet hjemme på Snipen den 20. juni 2011. Først trodde jeg det var en kongeøyenstikker som jeg har funnet mange ganger før på denne plassen, men funnet skulle vise seg å være langt mer spennende. Noen dager senere viste jeg tilfeldigvis bildet til blant annet Ove Bergersen og Hallvard Holtung, dyktige fagfolk som kunne …

Fortsett å lese

Svart høstlibelle

Fireflekklibelle

Øyenstikkerklekking

Kongeøyenstikker på hjul

Brun øyenstikker

Vannliljetorvlibelle

Østlig torvlibelle

Blåvingevannymfe

Vanlig metallvannymfe