Admiral

Admiral (Vanessa atalanta) er en årlig immigrant i Norge. Det vil si at voksne individer flyr helt fra Sør-Europa til Norge. Noen flyr distansen i ett strekk og kommer frem i mai-juni, mens noen mellomlander og utvikler en ny generasjon som fortsetter turen hit til Skandinavia. Disse vil da dukke opp i juli-august. Antallet admiral vil naturligvis variere en del fra år til år, blant annet vil det avhenge av hvordan trekket nordover utvikler seg. Dersom mange individer klarer å komme seg hele veien frem tidlig på året vil disse igjen være opphavet til en ny og tallrik generasjon utover høsten. I  slike år vil det totalet antallet være høyt. Admiralen på bildet er forholdsvis nyklekt med friske farger og fine vinger uten slitasje. Dette er da en etterkommer av individer som immigrerte tidlig på året.

Admiralen overlever ikke den norske vinteren, likevel kommer nye generasjoner hit hver sommer. Man kan jo spørre seg hvorfor arten gjør dette år etter år, bare for å dø av kulda her når vinteren kommer. En teori er muligens at dette er en del av en evolusjonær nedarvet utbredelsestaktikk. Én dag ligger kanskje forholdene til rette for at de kan overleve fordi det har blitt varmt nok i Skandinavia. Da vil den i såfall ha skapt seg et godt utgangspunkt, selv om det kostet noen tusen generasjoner livet. Det er påvist at noen admiraler har klart å overvintre i den sørligste delen av Skåne i Sverige. Det er også påvist at noen få har tatt turen sydover igjen etter sommeren i Sør-Sverige. (ref. Nationalnyckeln til Sveriges flora och fauna, Fjärilar:Dagfjärilar, Hesperiidae-Nymphalidae, 2005).

Jeg har aldri opplevd denne sommerfuglen i særlig stort antall. Det vanligste er at jeg finner enkeltindivider eller et fåtall spredt rundt omkring. På grunn av immigrasjonsmønsteret og eventuell ny generasjon senere på året kan man altså finne flyvende individer fra mai til oktober. Her hjemme er det som regel 1-3 eksemplarer som holder til rundt gården hver sommer, oftest i august-september. Admiral er påtruffet i alle landsdeler i Norge. Vertsplante for larvene er nesle. Voksne individer oppsøker forskjellige blomster for å suge nektar, men også saft fra gjæret nedfallsfrukt eller sevje fra sårede trær. Vingespenn 53-63 millimeter.

Legg igjen en kommentar

E-post adressen din vil ikke bli offentliggjort.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.