Argusblåvinge

Argusblåvinge (Plebejus argus) er en ganske vanlig lavlandsart nord til Trøndelag. Den har flyvetid fra slutten av juni til utgangen av august, og larvenes vertsplanter er røsslyng, blokkebær og forskjellige erteplanter. Vingespenn 23-27 millimeter. I felt er den vanskelig å skille fra arten idasblåvinge. Et sikkert kjennetegn er at argusblåvinge har en liten pigg på framskinnebeinet, men denne er vanskelig å se om man ikke studerer sommerfuglen nøye. Vingeoversiden hos hannen er blå med forholdsvis bredt og diffust avgrenset svart sømfelt. I tillegg har bakvingene en rad svarte flekker som gror inn i sømfeltet. Hunnen har brun vingeoverside som kan ha innslag av blått, og rødgule flekker langs kanten i varierende grad. Vingeundersiden er hos hannen lys gråhvit, som regel med blå pigmentering nær vingeroten. Hunnen er vanligvis mer gråbrun. Det finnes få eller ingen tegninger på undersiden som sikkert kan skille argusblåvinge fra idasblåvinge. Argusblåvinge trives på tørre enger og andre magre, åpne biotoper. Den hører til familien glansvinger (Lycaenidae)

Legg igjen en kommentar

E-post adressen din vil ikke bli offentliggjort.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.