Klubbe-elveøyenstikker

Klubbe-elveøyenstikker (Gomphus vulgatissimus), funnet hjemme på Snipen den 20. juni 2011. Først trodde jeg det var en kongeøyenstikker som jeg har funnet mange ganger før på denne plassen, men funnet skulle vise seg å være langt mer spennende.

Noen dager senere viste jeg tilfeldigvis bildet til blant annet Ove Bergersen og Hallvard Holtung, dyktige fagfolk som kunne fortelle at det var den sterkt truede arten klubbe-elveøyenstikker. Den er ikke tidligere registrert i Eidskog kommune, og kartlegging av arten er viktig da dette er den øyenstikkeren som har hatt kraftigst tilbakegang i Norge de siste årene.

Klubbeøyenstikker finnes kun i svært få vassdrag på Østlandet. Den trives best i middels store elver med leirjord. Hovedproblemet er forurensing av bekker og småelver i lavlandet. Arten er derfor oppført som sterkt truet i Norsk Rødliste 2010.

Hos klubbe-elveøyenstikkeren er kjønnene veldig like, individet på bildet ligner mest en hunn.

Underorden: Libeller (Anisoptera)
Familie: Elveøyenstikker (Gomphidae)

Legg igjen en kommentar

E-post adressen din vil ikke bli offentliggjort.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.