Elvevannymfe

I kanten mellom Snipmyra og Billaelva fant jeg denne elvevannymfen (Platycnemis pennipes). Elvevannymfe finnes enkelte steder på Sør- og Østlandet, men har totalt sett et ganske lite utbredelsesområde. Der den finnes er den likevel ikke så uvanlig. Arten er på Norsk Rødliste over truede arter.

Elvevannymfe lever i og ved rene stilleflytende bekker og elver, og i rene innsjøer med flytebladvegetasjon. Den har flyvetid fra slutten av juni til august, og livssyklusen er ett til to år. Forurensing, uttørring og lukking av bekker gjør at elvevannymfen i dag er en truet art.

Underorden: Vannymfer (Zygoptera)
Familie: Bredleggvannymfer (Platycnemididae)

Legg igjen en kommentar

E-post adressen din vil ikke bli offentliggjort.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.