«

»

Elvevannymfe

I kanten mellom Snipmyra og Billaelva fant jeg denne elvevannymfen (Platycnemis pennipes). Elvevannymfe finnes enkelte steder på Sør- og Østlandet, men har totalt sett et ganske lite utbredelsesområde. Der den finnes er den likevel ikke så uvanlig. Arten er på Norsk Rødliste over truede arter.

Elvevannymfe lever i og ved rene stilleflytende bekker og elver, og i rene innsjøer med flytebladvegetasjon. Den har flyvetid fra slutten av juni til august, og livssyklusen er ett til to år. Forurensing, uttørring og lukking av bekker gjør at elvevannymfen i dag er en truet art.

Underorden: Vannymfer (Zygoptera)
Familie: Bredleggvannymfer (Platycnemididae)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke følgende HTML tagger og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>