Rødkantglassvinge

Rødkantglassvinge (Synanthedon formicaeformis) er en sommerfugl i familien glassvinger (Sesiidae). Glassvingene likner ikke mye på det folk flest forbinder med en sommerfugl. Med de gjennomsiktige vingene og formen på antennene likner de mer på stikkende insekter, noe som skal gjøre de mindre attraktive for byttedyr som for eksempel fugler.

Rødkantglassvingen har et vingespenn på 14-24 millimeter, og de voksne individene flyr i juni og juli ved selje- og vierkratt. Larvene lever i kvister av selje, vier og pil. I Norge er det gjort spredte funn, først og fremst fra sørlige deler av Østlandet til Rogaland. Selv om Eidskog ligger utenfor utbredelsesområdet i «Norges Sommerfugler 2009» så er det ikke veldig oppsiktsvekkende at jeg har funnet den her. Sommerfuglen er liten og lett å overse, særlig fordi den ofte opptrer blant liknende årevinger og tovinger.

Legg igjen en kommentar

E-post adressen din vil ikke bli offentliggjort.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.