Sitronsommerfugl

Sitronsommerfugl (Gonepteryx rhamni) er en kjent og kjær sommerfugl som finnes på Sør- og Østlandet. Den blir mer sjelden nord til Nord-Trøndelag. Vingespenn 55-60 millimeter, larvenes vertsplanter er trollhegg og geitved. Hannen er klar sitrongul mens hunnen er mer blek grønnhvit. Begge har små oransje diskflekker på begge vingepar og svart pudring ved framvingeroten. Antennene er forholdsvis korte i forhold til resten av kroppen. Man kan finne flyvende sitronsommerfugl helt fra april til og med september. I den første perioden frem til juli er det overvintrede individer som flyr. Disse blir nå kjønnsmodne og kan starte parringen. Etter klekkingen i juli kommer en ny generasjon på vingene som igjen skal overvintre som voksne. Sitronsommerfugl hører til familien hvitvinger (Pieridae).

Legg igjen en kommentar

E-post adressen din vil ikke bli offentliggjort.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.