Svalestjert

Svalestjert (Papilio machaon) er lett gjenkjennelig og blant våre vakreste sommerfugler. Vingespenn 72-90 millimeter. Den finnes spredt over hele landet, men opptrer likevel fåtallig og regnes som sjelden mange steder. Larvenes vertsplanter er for eksempel mjølkerot, kvann og sløke. Flyvetiden er fra slutten av mai til begynnelsen av juli. Enkelte år opptrer en 2. generasjon i august. Svalestjert trives i tilknytning til myrområder, bekker, elver og innsjøer, men søker også til blomsterrike steder og fuktige enger. Den er også kjent for å søke til høyereliggende steder i terrenget. For meg er det alltid et høydepunkt å treffe på denne store, vakre arten. I området rundt gården har vi alltid 2-3 individer som besøker hagen og engene i nærheten hvert år. Den karakteristiske larven er også vanlig å finne om man leter litt. Svalestjert hører hjemme i familien svalestjerter (Papillionidae).

Legg igjen en kommentar

E-post adressen din vil ikke bli offentliggjort.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.