Tiriltungesmyger

Tiriltungesmyger (Ergynnis tages) er temmelig vanlig i lavlandet på Sør- og Østlandet. Finnes også i midtre deler av Gudbrandsdalen og enkelte steder på Vestlandet. Larvenes vertsplante er tiriltunge og andre erteplanter. Vingespenn 24-28 millimeter, og flyvetiden er fra midten av mai til midten av juni. Tiriltungesmyger trives på lysninger med lav urtevegetasjon, grusveier og grøftekanter. Den er varmekjær og derfor spesielt aktiv i solskinn. Så fort det blir kjøligere på ettermiddagen går den tidlig til natthvile. Tiriltungesmyger tilhører familien smygere (Hesperiidae).

Legg igjen en kommentar

E-post adressen din vil ikke bli offentliggjort.