Svartflekksmyger

Svartflekksmyger (Carterocephalus silvicola) Finnes spredt og sjelden fra indre Østfold til Saltdalen i Nordland. Vingespenn 23-26 millimeter, og larvenes vertsplanter er forskjellige gressarter. Flyvetiden er fra starten av juni til starten av juli, og sommerfuglen trives på lett fuktige skoglysninger, skogbryn mot myr, fuktige veikanter, elvebredder og strender. Forekomstene av svartflekksmyger i Norge er svært spredt, og en del av habitatene gror igjen med skog. Dette gjjør arten såpass sårbar at den er tatt med på Rødlista over sjeldne og truede arter. 

Svartflekksmygeren tilhører familien smygere (Hesperiidae). Det øverste bildet viser en hann, det nederste en hunn.

Legg igjen en kommentar

E-post adressen din vil ikke bli offentliggjort.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.