Gråbrun tigerspinner

Gråbrun tigerspinner (Diaphora mendica) er temmelig vanlig på Sørlandet og det sørlige Østlandet nord til Hadeland i søndre Oppland. Vingespenn 26-37 millimeter. Larvene lever på ulike urter og busker. Flyvetiden er fra midten av mai til ut juni. Den hvite hunnen (nederste bildet) kan ses flyvende om dagen i solskinn. Den kan forveksles med den hvite punkttigerspinneren, men antallet mørke punkter er færre. Gråbrun tigerspinner trives i tilknytning til åpen skog, enger, hogstflater og lysninger. Den tilhører familien nattfly (Noctuidae).

Legg igjen en kommentar

E-post adressen din vil ikke bli offentliggjort.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.