Høstlærfly

Høstlærfly (Mniotype satura) er vanlig på Sørlandet og Østlandet til like nord for Oslo, samt funnet på Jæren i det sørlige Rogaland. Vingespenn 44-50 millimeter. Larvene lever på ulike løvtrær, busker og urter. Flyvetiden er fra midten av august til ut september. Høstlærfly trives i ulike biotoper, og den tilhører familien nattfly (Noctuidae).

Legg igjen en kommentar

E-post adressen din vil ikke bli offentliggjort.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.