Sommerfugler

Insektvrimmel, Finsrud 2006

I kategorien min om insekter finner du først og fremst mye om sommerfugler. Eidskog har en god del spennende arter av både dag- og nattsommerfugler som jeg registrerer etter beste evne gjennom hele sommerhalvåret. Dagsommerfuglene blir registrert ved hjelp av håv og kamera, så på varme sommerdager med lite vind er sjansen stor for at jeg er ute i felt for å se hva som dukker opp. Nattsommerfuglene er den desidert største gruppen av sommerfugler. Av de drøyt 2000 artene som finnes i Norge er bare rundt 250 dagsommerfugler.

Heroringvinge

Heroringvinge, Finsrud 2009

En av mine favoritter blant sommerfuglene er heroringvinge (Coenonympha hero). Denne dagsommerfuglen er blant de få totalfredete insektene i Norge og EU. Heroringvinge var tidligere forholdsvis vanlig i det gamle kulturlandskapet, men nå er den utdødd de aller fleste steder. Eidskog innehar nå hovedvekten av den lille gjenlevende bestanden i Norge, og det hviler et spesielt ansvar på vår kommune etter direkte oppfordring fra landets miljøvernminister om å vise hensyn og jobbe aktivt for å bevare arten.
Heroringvingens største trussel er forringelsen av dens leveområder. Andelen av gamle gress- og blomsterenger går stadig nedover, og åpne beiteområder gror igjen. Mange steder plantes også gran i slike naturtyper, noe som raskt fortrenger arter som blant annet heroringvinge. Å frede enkeltinsekter kan være et bra tiltak, men det hjelper sårt lite så lenge naturtypen de er avhengig av ikke ivaretas.

Lysfelle

Jeg bruker ofte en lysfelle til hjelp ved registrering av nattsommerfugler. Mange av disse sommerfuglene tiltrekkes av lys og ville ellers vært vanskelig å oppdage. Fella er en såkalt «skinner-felle», og den er ikke alt for vanskelig å lage selv. Tegninger og mål finner du på linken under. Ferdig kit med ledning, sokkel, omformer og spesialpære kan kjøpes hos blant annet Natur & Fritid AS. Det finnes også kit tilpasset 12 V for batteri slik at man ikke er avhengig av metervis med skjøteledning. Husk å legge eggekartonger i bunnen av fella når den er i bruk. Dette gjør at insektene roer seg betydelig fortere ned når de stenges inne. Fella bør også lukkes før det blir lyst, ellers finner sommerfuglene ofte veien ut gjennom spalten igjen.

Mer om insekter

Velkommen til den mest suksessrike dyregruppen på jorda! Mer enn åtte av ti kjente dyrearter er insekter, og de finnes så og si over alt bortsett fra i havet. Ved å studere insekter åpnes dører til en helt ny og fasinerende verden av mangfold. Dette mangfoldet har stor og viktig betydning for mange andre dyregrupper, ikke minst for oss mennesker, og mange planter er helt avhengige av insektenes hjelp med pollinering.

 

Vannlilje-torvlibelle, sjelden og fredet øyenstikker. Vintertjern 2009

Andre insekter du kan finne litt om på siden min er de jeg mer tilfeldig treffer på, som forskjellige typer biller, nebbmunner, tovinger, gresshopper, øyenstikkere og annet. Det er nok å velge i for den som ønsker å spesialisere seg i enkelte insektgrupper, og hver for seg er de ganske forskjellige i både levemåter og egenskaper. Noen ganger finner jeg ganske sjeldne arter, og da skyter selvfølgelig interessen fart i ønske om å finne flere. En stor del av Rødlista over sjeldne og truede arter består nettopp av insekter. Derfor er kartleggingen av disse ekstra viktig for å få et helhetlig bilde av bestanden. På artsobservasjoner.no kan man legge inn registreringer av alle typer dyr og planter fra hele Norge.