Fuglekasser

I tillegg til å registrere og ringmerke fugler, har jeg til en hver tid rundt 35-40 fuglekasser som jeg bruker en del tid på. De fleste henger hjemme rundt gården, men mange er også plassert ut i forskjellige typer landskap i nærheten. Kassene lager og vedlikeholder jeg selv, og jeg har alt fra små meisekasser til kasser for ugler og ender.