Fugler

Vendehals, Finsrud 2009

Jeg har alltid interessert meg for fugler, og som for mange andre begynte det med artene som oppsøkte fuglebrettet hjemme. Etter hvert fikk jeg øynene opp for mangfoldet som møtte meg på turer i fjellet, langs elver, ved kysten, på innsjøer, i skog og kulturlandskap, så var det hele i gang. Jeg begynte å studere ornitologisk faglitteratur og fikk kontakt med andre med samme interesse. Det har også blitt mange timer med undersøkelser av fuglenes sang- og lydmønster, både utendørs og på pc. Å kunne gjenkjenne fuglearter ved utseende, adferd eller lyd gir mye ekstra spenning til naturopplevelsene.

Fugler i Eidskog

Eidskog har fortsatt mye å by på når det gjelder fugleopplevelser. En mengde arter har funnet seg til rette i det varierte jordbrukslandskapet med blant annet mange små vassdrag. Under våren og høsten drar også mange trekkfugler gjennom området, arter som til vanlig ikke oppholder seg her. Det kan være arter som for eksempel snøspurv og heilo. Til nå har jeg registrert 112 forskjellige arter innenfor Eidskogs kommunegrense, men det bør være mulig å finne enda flere bare anledningen byr seg.

Dessverre finner man mye av de samme utfordringene omkring fugl og naturforvaltning i Eidskog som så mange andre steder. Mange fugler er sårbare overfor inngrep og forringelse av sine leveområder. Vepsevåk, tornskate, tretåspett, og hønsehauk er bare noen eksempler på arter som fortsatt finnes, men som også her er i tilbakegang.

Vinterforing av fugler

foringsplass

En enkel foringsplass i skogen

Gjennom vinterhalvåret har jeg et par foringsplasser som blir godt besøkt når kulda setter inn og mat blir mangelvare for fuglene. Da går det med mange kilo solsikkefrø som er basisen for vinterforet. Ellers går det mye i brød, nøtter, spekk, hjemmelagede meiseboller og noe havre. Ved å ha god variasjon i fuglematen får man også flere arter på brettet. Større samlinger av småfugler vil automatisk også trekke til seg rovfugler som spurvehauk og spurveugle. I forbindelse med foringsplassene har jeg laget kamuflasjehytter for fotografering og nærstudier. En av disse kan du se her.