Stikkord: fugler

Heilo

Heilo, på snaufjellet i Rendalen

Myrsnipe

Myrsnipe, på snaufjellet i Rendalen

Rødnebbterne

Rødnebbterne, fotografert på Nekmyrene i Rendalen

Lappspurv

Lappspurv i Rendalen. Den kom flygende mot oss og satt seg like greit i en av de få bjørketrærne i nærheten.

Fiskeørn

Gravand

Gravandpar på flytur, hannen foran med tydelig nebbknøl. Bildet er fra Fornebulandet

Toppand

Dette toppandparet oppdaget jeg i sørenden av Lomnessjøen

Trane

Tornirisk

En tornirisk, hann. Rolfstangen, Fornebu

Skjærpiplerke

Skjærpiplerka er en typisk kystfugl, og ses bare en sjelden gang i blant i innlandet. Dette bildet har jeg tatt i nærheten av Farsund.

Tjeld

Litt lenger vest, fra en tur på Jæren… Dette er ingen vanlig fugl her i innlandet, men har sett den rundt Mjøstraktene.

Ærfugl

Ærfugl, hannen borterst og hunnen nærmest, på svømmetur ved Rolfstangen

Lomvi

Lomvi i snødrev ved Rolfstangen

Alkekonge

Alkekonge på besøk innerst i Oslofjorden. Bildet er tatt ved Storøykilen.

Sothøne

En sothøne poserer ved Østensjøvannet…

Knoppsvane

Storskarv

Rastende storskarv i Storøykilen