Kategori: Fugler

Stokkand

Snøspurv

Blåmeis

Gulspurv

Nøtteskrike

Trekryper

Spurveugle

Fossekall

Kjøttmeis

kjøttmeis

Nærportrett av fossekall

Skjære

Tornskateunge

Toppdykker

Gjøk

Gjøk over Snipen. Ikke så rart om den blir forvekslet med en rovfugl, men nebbet avslører at dette ikke er en typisk kjøtteter. Med litt koko-imitasjon er det mulig å lokke den nærmere, som jeg gjorde her. Da kan man ofte høre at den også har andre lyder.

Svarthvit fluesnapper

Kaie

Fiskemåke

Sanglerke

Smålom

Rødvingetrost