Tårnseiler på egg

En tårnseiler i den samme kassa som ble benyttet i fjor. Gode muligheter for at det er den samme hunnen som nå ligger på to egg, men siden jeg bare ringmerket ungen og ikke henne i fjor, kan jeg ikke være helt sikker. Nå er hun i hvert fall ringmerket, så da får vi se om hun kommer tilbake igjen neste år.

Hekkende tårnseiler i Snipen

Som sagt ligger hun på to egg. I fjor ble det også lagt to egg, men jeg tror hun lagde det litt vanskelig for seg selv og la eggene i to forskjellige rom ved siden av hverandre i kasserekka mi. Det ene ble derfor aldri ruget ut. I år er det lagt to egg i samme reir, og det blir spennende å følge med fremover.

Tårnseileregg i innvendig kasse i låven

Mørk rutevinge

Jeg har sett flere mørke rutevinger de siste dagene. Godt å se at de holder stand.

Mørk rutevinge, rødlistet som sårbar art (VU)

Svalestjert

Det er aldri mange av dem, men minst en som frekventerer blomsterbed og hage noen uker hvert år

En av to svalestjert som jevnlig ses i hagen

Ringmerking av hubro pullus

Ringmerking er ikke bare ringmerking. Fra svartmeiskull i går til hubrokull i dag.

Ringmerking av hubrounger med Jonas Langbråten i dag

Tre hubro i tilsynelatende god kondisjon

 

Gransanger

En gransanger ringmerket ved Vingersjøen i dag

Gransanger

Sangsvanefamilie på vandring

Denne sangsvanefamilien med tre små unger trasket grøftelangs da jeg møtte de i går morges. De hadde forlatt Opptjennet i Eidskog og satt kursen mot Nessjøen, et par kilometer unna. Det tok mange timer før de kom frem på kvelden, og turen var nok risikabel. Bare to dager før så jeg løse hunder langs vegen, og de som kjenner strekningen vet at den er svingete og uoversiktlig.

Sangsvanefamilie på vandring langs veien

Det samme gjorde dette paret i fjor. Da oppdaget jeg dem nesten halvveis, også da gående grøftelangs. For tre år siden så jeg det ikke, men da forsvant de brått noen dager etter klekking og sannsynligvis dro de samme vei. Hvorfor de gjør dette vet jeg ikke, men det må vel ha noe med mattilgang og/eller hekkeplass å gjøre.

Svartmeis pullus

Ringmerking av svartmeis ,12 pullus. To kasser med seks i hver.

Svartmeis pullus

Svartmeis pullus

 

Prosjekt løvmeis igjen

Pullusmerking av to kull 31. mai 2017. Til sammen 12 løvmeisunger

 

Løvmeis pullus

Løvmeis pullus i kassa

Humle i løvetann

Et ganske ordinært motiv tatt med mobiltelefonen.

Humle i løvetannblomst

Spettmeis i kassa

Denne kassa henger nede på beitet og har innflyvingshull på 40 millimeter i diameter. Spettmeisen justerer til passende innflyvingshull ved å mure rundt åpningen. Dette paret ville tydeligvis ha hullet noe mindre.

Kasse som falt i smak hos spettmeisene

Spettmeisen murer rundt åpningen og lager den mindre

I kassa var det seks unger som ble ringmerket. Det hele tok ca. ett minutt, så var de trygt tilbake i kassa. Det ser ut som spettmeisene liker å bruke biter fra bark i reiret, som ser litt rotete ut i forhold til hos andre arter.

Seks spettmeisunger

Kveld ved bekken

Lange lyse kvelder gir mange ekstra timer i hagen. Bildet fra i kveld viser at det begynner å grønnes ned mot bekken, som fortsatt har bra vannføring der den klukker nedover tomta.

Bekkeblomen blomstrer

kveldssol ved bekken

To gamle slitere

To gamle slitere tar seg en hvil på stabbursveggen. Kanskje veksler de noen ord også, om den gang da…

To gamle slitere…

Vintererler i kassa

Det ble hekking i kassa jeg satt opp for vintererlene. Ungene har blitt så store at de høres godt på utsiden. Det er full fart med mating nå, heldigvis er det godt med insekter så det blir ikke lenge for ungene å vente mellom hver runde.

Først en mellomlanding på taket…

…så sikter vi…

…og tar en helomvending i lufta…

…det stappes i åpne nebb…

…ut av kassa…

…på jakt etter nye insekter

Gulsanger 2017

Gulsanger både ses og høres i Snipen hvert år. Her er en jeg fanget inn i går.

Gulsanger 2017

Ringmerking av kattugler

Her er noen bilder fra siste dagers ringmerking av kattuglekull. Det ser ut som kattuglene trives bra på flere plasser i kommunen vår. Totalt ble det ringmerket 12 pullus (reirunger) og to voksne hunner. To pullus ble vurdert for små for merking, og den siste voksne hunnen slapp unna nok en gang.

kattugle pullus

Voksen kattugle hunn

Kattugle pullus

Kattugle i spesialhåv

Vintererle hunn

Denne flotte vintererlehunnen gikk i nettet mitt på foringsplassen inne i hagen. Litt mindre kontraster i fargene enn hannen, og med lys strupe i motsetning til hannens svarte.

Vintererle hunn

Lys strupe hos hunnen

Vintererle hunn, rygg og overgump

Vil ikke sitte stille akkurat nå

Måltrost

Måltrosten er en av våre mest kjente sangfugler. De høres flere steder rundt Snipen nå, oftest mot kvelden når andre fugler begynner å roe seg. Ett av kjennetegnene på fjærdrakta er tegningene på brystet, formet som pilspisser som peker oppover.

Måltrost ringmerket i Snipen i dag

Pilspissene på brystet er et godt kjennetegn

Bjørkefink på vårtrekk

Denne bjørkefinken ble fanget inn for ringmerking i solskinnet i dag tidlig. Jeg bestemte den til 2K blant annet på grunn av mye gråbrunt i det svarte på vingene.

bjørkefink hann

bjørkefink hann stjert og rygg

Bjørkefink hann, rygg og stjert i sollys

bjørkefink hann stjert

Grønnsisik med tysk ring

Ny kontroll av fugl ringmerket i utlandet. Denne grønnsisikhannen jeg fanget i hagen i dag hadde tysk ring. Den så frisk og fin ut og dro videre etter en sjekk og litt fotografering. Etter hvert får jeg mer detaljer om tidspunkt og hvor i Tyskland fuglen ble ringmerket.

Grønnsisik hann med tysk ring

Tysk ring merket ZE 75077 Hiddensee Germania

Rødstrupe med beinskader

Hos denne rødstrupa hadde begge beina skader. Det ene med defekt fot, og på det andre var foten og nedre del av leggen vekk. Akkurat hvordan det har skjedd vet jeg ikke, men den så ellers frisk og fin ut og var fullt på høyde med de andre rødstrupene. Den klarte å sette seg på greiner og hoppe rundt på den skadde foten og brukte beinet uten fot som støtte når det trengtes. For ordens skyld vil jeg legge til at denne fuglen ikke ble ringmerket.

Rødstrupe med skader på begge beina