Kategori: Fugler

Lappspurv

Lappspurv i Rendalen. Den kom flygende mot oss og satt seg like greit i en av de få bjørketrærne i nærheten.

Eggleggingen er i boks

Låvesvale

Musvåk

Grønnfink

Løvsanger

Svartspett

Tornsanger

Makrellterne

Makrellterne (Sterna hirundo) NOF faktaside om makrellterne

Krikkand

Fiskeørn

Måltrost

Måltrost (Turdus philomelos). NOF faktaside om måltrost

Ringtrost

Siland

Laksand

Fuglekonge

Buskskvett

Grågås

Grågås dukker opp her og der i innlandet også…

Gravand

Gravandpar på flytur, hannen foran med tydelig nebbknøl. Bildet er fra Fornebulandet

Toppand

Dette toppandparet oppdaget jeg i sørenden av Lomnessjøen