Kategori: Fugler

Trane

Jernspurv

Grønnsisik

Grønnsisik (Carduelis spinus) er en vanlig fugl over det meste av landet. Noen ka også overvintre, særlig under milde og frørike vintre. Grønnsisik streifer ofte rundt i flokk, og de kommer gjerne til foringsplasser der de kan være ganske tamme. Reiret plasseres ofte høyt i grantrær, men de vil også ha tilgang til or og …

Fortsett å lese

Sivspurv

Tornirisk

En tornirisk, hann. Rolfstangen, Fornebu

Kvinand

Kråke

Sivhøne

Sivhøne ved Østensjøvannet

Toppmeis

Skjærpiplerke

Skjærpiplerka er en typisk kystfugl, og ses bare en sjelden gang i blant i innlandet. Dette bildet har jeg tatt i nærheten av Farsund.

Tjeld

Litt lenger vest, fra en tur på Jæren… Dette er ingen vanlig fugl her i innlandet, men har sett den rundt Mjøstraktene.

Sangsvane i flukt

Ærfugl

Ærfugl, hannen borterst og hunnen nærmest, på svømmetur ved Rolfstangen

Lomvi

Lomvi i snødrev ved Rolfstangen

Alkekonge

Alkekonge på besøk innerst i Oslofjorden. Bildet er tatt ved Storøykilen.

Sothøne

En sothøne poserer ved Østensjøvannet…

Knoppsvane

Storskarv

Rastende storskarv i Storøykilen

Gråspurv

Bokfink