Kategori: Insekter

Bakkesmyger

Bakkesmyger, en rask liten sommerfugl med vingespenn på drøyt 2 cm, kan forveksles med en stor mygg med gassen i bånn. Vi har både ville og tamme jordbærplanter i hagen, og det er visst denne også glad i. Her hviler den et sekund på et bjørkeskudd.

Tiriltungeblåvinge, over og under

Denne tiriltungeblåvingen var så vennlig å vise frem både over- og undersiden. Individet er en hann.

Bie på geitrams

Inn for landing. Bie på geitrams, et sommermotiv

Sølvblåvinge

Jeg har lagt ut bilder av sølvblåvinge tidligere, en ganske vanlig art her litt ut på sommeren. Denne sølvblåvingen var opptatt med å pusse og stelle seg for kvelden, og den lange sugesnabelen blir tydeligvis brukt til mer enn bare nektarsanking. Sommerfuglen rullet ut snabelen og pusset antenner, bein, øyne og andre steder den kom til. …

Fortsett å lese

Aurorasommerfugl

Denne aurorasommerfuglhannen patruljerte langs tomta i dag, og bare unntaksvis slo den seg ned for en kort pause i sola. Det er bare hannen som har oransje flekker på framvingene. På engelsk heter aurorasommerfuglen Orange tip, etter hannens fargede vinger.

Rustvingespinner på snø

I går ettermiddag fant jeg denne hårete larven krypende på snøen. Det er en rustvingespinner, altså en sommerfugl, og den hører til blant nattflyene. Larven har nå overvintret og senere skal den forpuppe seg før den går over i sitt siste stadium som voksen sommerfugl. Dette skjer som regel i mai-juni. Da flyr den i …

Fortsett å lese

Ceratomegilla notata

Tror ikke denne marihøna har et norsk navn. Kan også gå under navnet Hippodamia notata, og den ble fotografert på verandarekkverket i høstsola i dag.

Endomychus coccineus, en falsk marihøne

Dette er Endomychus coccineus, en bille i familien soppmarihøner. Den er nært beslektet med «vanlige» marihøner, som den forståelig nok ofte blir forvekslet med. Soppmarihønene lever på forskjellige typer sopp, for eksempel røyksopp og kjuker. Billa på bildet ble funnet på en råtnende bjørkestokk, sterkt angrepet av sopp. Sikkert som en buffet å regne for en soppmarihøne.

Cimbex connatus eller luteus?

Dette er en av de store klubbvepsene våre, og jeg tror det er en av de sjeldne artene Cimbex connatus eller Cimbex luteus (de har ikke norske navn) Begge artene er rødlistet, og jeg vil forsøke å få den endelig artsbestemt med litt eksperthjelp. Kanskje må den sendes inn til undersøkelse om det ikke er mulig ut …

Fortsett å lese

Seksflekket bloddråpesvermer

Fantastisk vakre, disse bloddråpesvermerne. Seksflekket bloddråpesvermer har flyvetid fra juli til begynnelsen av august. De trives på blomsterrike enger, veikanter, beiter og bakker med blomster. Vertsplanten for larvene er tiriltunge. Vingespennet til seksflekket bloddråpesvermer er 28-39 millimeter. Vanligst på Sør- og Østlandet, men finnes også andre steder i Norge nord til Lofoten. Her er det to …

Fortsett å lese

Tiriltungeblåvinge – Polyommatus icarus

Dette er en av de få sommerfuglene som var å se i det fuktige været i dag. Det er en tiriltungeblåvinge, en hunn, som ventet på mer sol mens den hvilte på en prestekrage. At det er en hunn kan vi se av de rød-oransje tegningene og mye svart. Hannen er mer ren blå. Etter …

Fortsett å lese

Grønn kamsmeller – hunn

Smellere er biller som kan «smelle» hvis de havner på ryggen. De har en tapp på forbrystet som kan sprette ut med et smell, og billen blir kastet opp i luften for så å forhåpentligvis lande på beina igjen. Denne smelleren er en hunn av grønn kamsmeller (Ctenicera pectinicornis). Hannene har større, kamformede antenner, og …

Fortsett å lese

Elvevannymfer

Disse er som små synåler med vinger, der de flyr mellom strå og gras langs bredden av Finsrudelva. Den øverste er en hann, den midterste er jeg temmelig sikker på at er en hunn. Den nederste tror jeg også er en hunn, men at den er ganske nyklekt og ikke ferdig utfarget enda. Elvevannymfa er rødlistet …

Fortsett å lese

Rødbrun høstlibelle

Rødbrun høstlibelle (Sympetrum striolatum), fotografert i dag ved Søndre Billingsjø. Denne øyenstikkeren finnes ofte ved større innsjøer med vekslende bredder av vegetasjonvegetasjonsrike, næringsrike dammer, vann og innsjøer. Flyr fra slutten av juli til september. Rødbrun høstlibelle er best kjent fra Akershus og Østfold, mer uvanlig i innlandet. Under vises hann og hunn i parringshjul. Dette bildet er …

Fortsett å lese

Skogsaksedyr

Skogsaksedyr (Chelidura acanthopygia) er en av tre saksedyrarter i Norge. Den finnes som regel i tilknytning til skog og sjelden innendørs, slik man ofte kan oppleve med vanlig saksedyr. Tangen på bakkroppen er også noe annerledes utformet enn hos vanlig saksedyr. Kroppen er rødbrun, hodet noe mer brungult. Skogsaksedyret lever i skog hvor det kan finnes …

Fortsett å lese

Vanlig blåvannymfe

Vanlig blåvannymfe (Coenagrion hastulatum) er en av Norges vanligste og mest utbredte vannymfer. Hannen er blå og svart, hunnen er gulgrønn med tydelig svart overside på bakkroppen. Nedre del av det svarte øyet er grønt. Flyvetiden er fra mai til august.

En brun en

En brun øyenstikker (Aeshna grandis) havnet i håven min i dag. Dette er en stor øyenstikker med vingespenn på over 10 centimeter, og både hannen og hunnen har brun grunnfarge med antydning til blå flekker og linjer . På kroppssidene har de to tydelige gule bånd, vingene er rustbrune. Øyenstikkeren på bildet er en hunn.

Vanlig metalløyenstikker

Vanlig metalløyenstikker (Somatochlora metallica) finnes i alle landets fylker. Et godt kjennetegn er de gule tegningene i pannen mellom øynene. (Pannen er forresten foran øynene på disse insektene, omtrent der hvor nesa er hos mennesker). Om man ser nesten bakerst på bakkroppens underside kunne man kanskje tenke seg at dette var en hann. Men det …

Fortsett å lese

En vanlig øyenstikker

Slik ser en helt vanlig øyenstikker ut, for det er det den heter på norsk, vanlig øyenstikker. Ikke så fantasifullt kanskje, da klinger det bedre på latin med Aeshna juncea. Vanlig øyenstikker hører til familien mosaikkøyenstikkere. Bildet viser en hunn som jeg fanget hjemme i hagen i dag. Etter at bildet ble tatt slapp jeg …

Fortsett å lese

Broket kveldfly

Dette er larven til broket kveldfly (Acronicta auricoma) som jeg fant den 4. juli. Jeg har tatt vare på larven og skal forsøke å drive den frem. Den ser ut til å trives og spiser som bare det. Broket kveldfly er temmelig vanlig nord til Saltdalen i Nordland, også funnet i Sør-Varanger i Finnmark. Flyvetiden er …

Fortsett å lese