Mest kommenterte innlegg

  1. Kjernebiter — 15 kommentarer
  2. Teiebær — 11 kommentarer
  3. Rustvingespinner på snø — 6 kommentarer
  4. Vinterens siste fuglekasser — 6 kommentarer
  5. Spurveugle — 5 kommentarer

Innlegg fra denne forfatteren

Engsmyger

Løvsanger

Vanlig metallvannymfe

Rød vannymfe

Rundbelg

Engforglemmegei

Svartspett

Grønn sandjeger

Stictoleptura maculicornis

Tornsanger

Ospebladbille

Ved Øysjøen, Vestmarka

Mangenskogen

Makrellterne

Makrellterne (Sterna hirundo) NOF faktaside om makrellterne

Løvtreløper

Geotrupes stercorosus

Krikkand

Fiskeørn

Måltrost

Måltrost (Turdus philomelos). NOF faktaside om måltrost

Ringtrost

Siland