Laksand

Fuglekonge

Buskskvett

Grågås

Grågås dukker opp her og der i innlandet også…

Gravand

Gravandpar på flytur, hannen foran med tydelig nebbknøl. Bildet er fra Fornebulandet

Toppand

Dette toppandparet oppdaget jeg i sørenden av Lomnessjøen

Trane

Jernspurv

Grønnsisik

Grønnsisik (Carduelis spinus) er en vanlig fugl over det meste av landet. Noen ka også overvintre, særlig under milde og frørike vintre. Grønnsisik streifer ofte rundt i flokk, og de kommer gjerne til foringsplasser der de kan være ganske tamme. Reiret plasseres ofte høyt i grantrær, men de vil også ha tilgang til or og bjørk som føde. Blandingsskog med innslag av høystammet gran er derfor en kjærkommen biotop. Grønnsisik er en finkefugl, og den ses ofte sammen med sin nære slektning gråsisik.

Lydspor
NOF faktaside om grønnsisik

Sivspurv

Tornirisk

En tornirisk, hann. Rolfstangen, Fornebu

Kvinand

Kråke

Sivhøne

Sivhøne ved Østensjøvannet

Toppmeis

Skjærpiplerke

Skjærpiplerka er en typisk kystfugl, og ses bare en sjelden gang i blant i innlandet. Dette bildet har jeg tatt i nærheten av Farsund.

Tjeld

Litt lenger vest, fra en tur på Jæren… Dette er ingen vanlig fugl her i innlandet, men har sett den rundt Mjøstraktene.

Sangsvane i flukt

Stor fugl langs vannflaten på Lille Gaustadsjøen

Mot vinter ved Vintertjern

Vintertjern

Første snøfall desember 2006

Ærfugl

Ærfugl, hannen borterst og hunnen nærmest, på svømmetur ved Rolfstangen