Lomvi

Lomvi i snødrev ved Rolfstangen

Alkekonge

Alkekonge på besøk innerst i Oslofjorden. Bildet er tatt ved Storøykilen.

Sothøne

En sothøne poserer ved Østensjøvannet…

Knoppsvane

Storskarv

Rastende storskarv i Storøykilen

Grønn metallsvermer

Grønn metallsvermer (Adscita statices) er en sommerfugl i familien bloddråpesvermere (Zygaenidae). Vingespenn 22-31 millimeter, hannen er litt større enn hunnen. Hannen har i tillegg kamtannede antenner. Grønn metallsvermer er funnet over det meste av Sør-Norge, men på grunn av endringer i kulturlandskapet de siste tiårene har den hatt stor tilbakegang. Problemet er hovedsaklig at leveområdene enten gror igjen, blir beplantet med gran, utsatt for gjødsling, ensidig oppdyrking eller andre inngrep. Arten er derfor rødlistet. Den er avhengig av åpne, blomsterrike områder hvor larvene finner føde og de voksne sommerfuglene finner nektar i blomsterkronene. Larvenes vertsplanter er forskjellige syrer, og flyvetiden er fra midten av juni til begynnelsen av august. Hele sommerfuglen, inkludert antennene, er kledd i grønnaktig skjell, ofte litt blålig.

Gråspurv

Tømmermann

Bokfink

Gråtrost