Mest kommenterte innlegg

  1. Kjernebiter — 15 kommentarer
  2. Teiebær — 11 kommentarer
  3. Rustvingespinner på snø — 6 kommentarer
  4. Vinterens siste fuglekasser — 6 kommentarer
  5. Spurveugle — 5 kommentarer

Innlegg fra denne forfatteren

Lomvi

Lomvi i snødrev ved Rolfstangen

Alkekonge

Alkekonge på besøk innerst i Oslofjorden. Bildet er tatt ved Storøykilen.

Sothøne

En sothøne poserer ved Østensjøvannet…

Knoppsvane

Storskarv

Rastende storskarv i Storøykilen

Grønn metallsvermer

Grønn metallsvermer (Adscita statices) er en sommerfugl i familien bloddråpesvermere (Zygaenidae). Vingespenn 22-31 millimeter, hannen er litt større enn hunnen. Hannen har i tillegg kamtannede antenner. Grønn metallsvermer er funnet over det meste av Sør-Norge, men på grunn av endringer i kulturlandskapet de siste tiårene har den hatt stor tilbakegang. Problemet er hovedsaklig at leveområdene …

Fortsett å lese

Gråspurv

Tømmermann

Bokfink

Gråtrost