Stikkord: ringmerking

Perleugler

Dette er en av tre perleugler vi ringmerket i kveld, i tillegg så og hørte vi minst tre andre ugler. En veldig inspirerende merkeøkt som viser at det finnes ugler der ute likevel!

Duetrost på høsttrekk

En ung duetrost ble ringmerket på Starene søndag, etter at den havnet i nettet sammen med noen gråtroster. Ny merkeart for Starene, så det var litt gjevt å være med på.

Blåstrupe

To blåstruper på høsttrekk ble ringmerket på Snipen i helgen. Mange har gjort unna hekkesesongen i høyereliggende strøk med fjellbjørk, vierkratt og lynghei. Noen hekker også ute ved kysten i lignende habitat. De skandinaviske blåstrupene overvintrer trolig i det sørlige Asia, men trekkforholdene er blant de mindre kjente. Vi sendte dem i hvertfall videre med hver …

Fortsett å lese

Gjerdesmett

Gjerdesmett er blant de aller minste fugleartene vi har her i landet. Bare fuglekonge er i gjennomsnitt noe mindre. Til tross for sin beskjedne størrelse har gjerdesmetten har en kraftfull sang, og dessuten en karakteristisk varslingslyd som kan minne om et maskingevær! Denne gjerdesmetten er en av to som ble ringmerket på Snipen i helgen.

Tur til Flemsøya i Møre og Romsdal

I helgen var jeg på tur med en gjeng glade fuglefolk, nærmere bestemt til Flemsøya. Målet var å ringmerke havsvaler i nattemørket, helt ute i havgapet. Dette var en ny og annerledes opplevelse for meg, og spenningen var stor når mørket etter hvert falt på. Litt før klokka 23.00 gikk den første av 38 havsvaler i …

Fortsett å lese

Ringmerking i augustsol

Endelig har det blitt litt ringmerking igjen. Vi har testet to nye gater i helgen, en med 9-meter og en med 12 meter. Til tross for mye sol i nettene har vi fanget inn og merket 77 fugler, fordelt på 16 arter, noe som må sies å være en bra start. Noen justeringer og utvidelser står på planen …

Fortsett å lese

Insektjakt fra kvisthaugen

De unge tornskatene har blitt mer selvstendige, og det er så godt som slutt på alle skjærende tiggelyder. Denne ungfuglen fulgte nysgjerrig med på kvistryddinga mi i dag da jeg ryddet noen nettgater før høstens ringmerking. Den så ut til å trives på en kvisthaug jeg laget for noen dager siden. Herfra hadde den god utsikt når …

Fortsett å lese

Ringmerking av vendehalsunger

Da vendehalsungene var ca. 11 dager gamle var det tid for ringmerking. De har lært seg å lage den samme hvesende lyden som foreldrene når de blir forstyrret. Da høres det ut som fuglekassa er full av illsinte slanger. Men så fort de ble plukket opp var de stille og rolige. Ringmerkingen gikk fint, og ikke lenge etter var foreldrene …

Fortsett å lese

Låvesvaler på låven

Det er tre hekkende par med låvesvaler i låven på Snipen. Vi fanget inn fire voksne med nett for ringmerking før vi slapp dem fri inne på låven, og etter merkingen var de kjapt i gang med matsøk i kveldssola igjen. Låvesvalene er fantastisk fine og elegante fugler! De røde ansiktstegningene er ikke lett å få øye på …

Fortsett å lese

Vendehalsunger

Vendehalsungene i kassa mi er nå sju dager gamle. Det var sju egg i kassa, men det er bare tre levende unger som ser ut til å vokse opp. De virket i fin form, og har nettopp begynt å åpne øynene. Det forundrer meg at vendehalsen kaster ut alt reirmaterialet fra kassa. Først kastet den …

Fortsett å lese

Merking av fugleunger

Det er som vanlig mange fugleunger i kassene mine, og de aller fleste av dem blir ringmerket før de tar det store steget ut i verden. Over er det bilde av svarthvit fluesnapperunger, en av de vanligste artene å få i kassa. I dag merket jeg tre kull, 2+6+7=15 unger. Enda er det fler kasser …

Fortsett å lese

Nærstudium av myrsanger

Jonas Langbråten og jeg fanget to myrsangere ved Vingersjøen på lørdag kveld. Under merkingen fikk jeg en leksjon i artsbestemmelse av myrsanger, dette kan nemlig være litt vrient. Den kan f.eks. forveksles med rørsanger, særlig om høsten. Måling av vinger og innskjæringer på fjær ble utført, så nå vet jeg hvordan dette skal gjøres.

Ringmerking av åkerrikse

Åkerriksa er en fugl jeg aldri hadde sett før, kun hørt kreksende om natten på ymse steder på Østlandet. Den har dessverre blitt fåtallig de seinere år. Som hos så mange andre arter er leveområdene blitt færre, og effektiviseringen i landbruket har gjort hekking og levevilkår vanskelig. Åkerriksa på bildet ble fanget inn  og ringmerket i …

Fortsett å lese

Rørsanger

En av rørsangerne på Nessjøen, fotografert på ringmerkingsøkt med Jonas Langbråten i dag. Rørsangeren er en av nattsangerne våre, og hvis du vil høre hvordan den synger, finner du et opptak jeg gjorde i 2009 her.

To kattugleunger

I et år med svært få ugler var det ekstra morsomt å være med på ringmerking av to kattugleunger i Odalen. De er nå såpass store at de snart kan ta seg klatreturer utenfor kassa

Vendehals

Siden midten av mai har jeg hørt vendehalslyder fra skogen nordøst og sør-øst for huset, og på lørdag morgen konstanterte jeg at det ikke bare var en, men to av dem. Jeg trodde det bare var en som flyttet på seg fra tid til annen, men plutselig hørte jeg den skrikende lyden fra to kanter. Da bestemte …

Fortsett å lese

Hagesanger

En hagesanger ble ringmerket i Snipen 26. mai. Hagesangeren er kjent som fuglen uten kjennetegn, men sangen er i hvert fall vakker…

Gulsanger

Nå er det mange gulsangere på farten, som denne Jonas Langbråten og jeg ringmerket ved Vingersjøen den 22.05.2012. Flott fugl med karakteristisk sang. Hermer gjerne andre fugler når den synger, og svenskene kaller den derfor härmsongare. Under ser du bilde av «feltstasjonen» vår denne dagen. En fargerik rotvelt fungerte som ringmerkingsbord:

Rosenfink

Denne flotte rosenfinkhannen var en av to som Jonas Langbråten og jeg ringmerket ved Vingersjøen 22.05.2012.

Dompaphunn med ring

Ringmerkingsaktivitetene begynner å sette spor etter seg i Snipen.