Kategori: Ringmerking

Ringmerking av åkerrikse

Åkerriksa er en fugl jeg aldri hadde sett før, kun hørt kreksende om natten på ymse steder på Østlandet. Den har dessverre blitt fåtallig de seinere år. Som hos så mange andre arter er leveområdene blitt færre, og effektiviseringen i landbruket har gjort hekking og levevilkår vanskelig. Åkerriksa på bildet ble fanget inn  og ringmerket i …

Fortsett å lese

Rørsanger

En av rørsangerne på Nessjøen, fotografert på ringmerkingsøkt med Jonas Langbråten i dag. Rørsangeren er en av nattsangerne våre, og hvis du vil høre hvordan den synger, finner du et opptak jeg gjorde i 2009 her.

To kattugleunger

I et år med svært få ugler var det ekstra morsomt å være med på ringmerking av to kattugleunger i Odalen. De er nå såpass store at de snart kan ta seg klatreturer utenfor kassa

Vendehals

Siden midten av mai har jeg hørt vendehalslyder fra skogen nordøst og sør-øst for huset, og på lørdag morgen konstanterte jeg at det ikke bare var en, men to av dem. Jeg trodde det bare var en som flyttet på seg fra tid til annen, men plutselig hørte jeg den skrikende lyden fra to kanter. Da bestemte …

Fortsett å lese

Hagesanger

En hagesanger ble ringmerket i Snipen 26. mai. Hagesangeren er kjent som fuglen uten kjennetegn, men sangen er i hvert fall vakker…

Gulsanger

Nå er det mange gulsangere på farten, som denne Jonas Langbråten og jeg ringmerket ved Vingersjøen den 22.05.2012. Flott fugl med karakteristisk sang. Hermer gjerne andre fugler når den synger, og svenskene kaller den derfor härmsongare. Under ser du bilde av «feltstasjonen» vår denne dagen. En fargerik rotvelt fungerte som ringmerkingsbord:

Rosenfink

Denne flotte rosenfinkhannen var en av to som Jonas Langbråten og jeg ringmerket ved Vingersjøen 22.05.2012.

Dompaphunn med ring

Ringmerkingsaktivitetene begynner å sette spor etter seg i Snipen.

Grønnsisik med britisk ring

Lørdag ettermiddag var det tid for en ny ringmerkingsøkt her sammen med Jonas Langbråten. Vårtrekket er godt i gang, og det er mye fugl innom her for tiden. Vi satt etter hvert opp tre nett, og i nettet ved foringsplassen i hagen skulle det vise seg å komme en som hadde ring fra før. Både Jonas …

Fortsett å lese

Flaggspett med ring

Her er en av flaggspettene som har blitt ringmerket hjemme på gården. Av de fire vi har merket er det fortsatt en hann og en hunn som jevnlig besøker foringsplassene mine. I dag var de her begge to igjen, og hannen på bildet viste frem ringen slik at jeg kunne sjekke den. Og hvordan ser …

Fortsett å lese

Årets første svarttrosthunn

Hannene har allerede vært her noen uker, men nå har den langt mer anonyme hunnen også kommet til Snipen. Den aller første av dem gikk rett i nettet som ble satt opp i ettermiddag, og det ble da en nærstudie av denne flotte fuglen. I følge detaljer i fjærdrakten er hun minst i sitt tredje …

Fortsett å lese

Svartmeis nummer seks

Svartmeisen er den minste av meisene våre, og det er ganske spesielt å håndtere en så liten fugl. I dag ble svartmeis nummer seks ringmerket her hjemme siden november 2011. Slik så den ut:

Kolemoen

Siden dagene har blitt lenger, er det nå mulig å få til ringmerkingsaktiviteter på ettermiddagen igjen. Jonas og jeg tok en tur til Kolemoen ved Roverud for å se hva som rørte seg der, og kanskje få lokket til oss noen av de tyttebærspisende sidensvansene som holder til i området. Det ble bare en avstandsbetraktning …

Fortsett å lese

Dugnad på Starene

I dag bar det til Starene ringmerkingsstasjon for å bli med på utedugnad. Vegetasjonen i områdene hvor fangstnettene skal stå måtte nok en gang trimmes og tilpasses slik at alt er klart til sesongstart. Med motorsager og greinklippere holdt vi på noen timer før det hele så bra ut. Det ble selvfølgelig tid til pauser …

Fortsett å lese

Stjertmeiser

Her er to av de seks stjertmeisene som ble ringmerket i Snipen den 18. desember 2011. Stjertmeisene flokker seg gjerne sammen på vinteren, så oppdager man først en er sannsynligheten for å se flere ganske stor.

Spurveugle

Denne spurveugla er den første som er fanget inn og ringmerket i Snipen! Den lille ugla er en fascinerende fugl. Det er imponerende å tenke på at den kan ta et bytte like stort som den selv, ja noen ganger kanskje enda større også. Jeg har hørt spurveugla synge både på kvelden og tidlig om …

Fortsett å lese

Fuglekonge

Fuglekongen er veldig liten, og enda mindre virker den når man får muligheten til å studere den på nært hold som her. Arten er vanlig i nærmiljøet, men den er ikke like lett å oppdage. Den karakteristiske tynne sangen på forsommeren gjør det lettere å registrere at den i hvertfall er i nærheten.

Kattugle i nettet

Lørdag 12. november på kvelden skulle vi prøve uglefangst i Snipen på Finsrud for første gang. Tidligere på ettermiddagen hadde vi ringmerket en del småfugler som besøkte hagen. Her er det jevnlig foring og veldig mye aktivitet for tiden, så det tok ikke lang tid før nettet var «fullt». Men vi hadde altså lyst til å …

Fortsett å lese

Perleugle på kvist

Jonas Langbråten tok dette bildet av meg og en av perleuglene som ble ringmerket på siste oktoberkveld 2011.

Flere fugler på hånden

Fire av artene som ble ringmerket på starene forrige helg… Gransanger: Møller: Jernspurv: Sivspurv: