Stikkord: Acrocephalus palustris

Nærstudium av myrsanger

Jonas Langbråten og jeg fanget to myrsangere ved Vingersjøen på lørdag kveld. Under merkingen fikk jeg en leksjon i artsbestemmelse av myrsanger, dette kan nemlig være litt vrient. Den kan f.eks. forveksles med rørsanger, særlig om høsten. Måling av vinger og innskjæringer på fjær ble utført, så nå vet jeg hvordan dette skal gjøres.

Myrsanger

Myrsangeren er en nattsanger som trives i tilknytning til takrørvegetasjon, busker og åkerlandskap i nærheten av vassdrag eller fuktige diker. Den regnes bare som vanlig i Østfold, andre steder finnes den som regel bare sparsomt. I Eidskog dukker den også opp i blant. På nattsangerturer i distriktet har jeg gjort flere observasjoner de siste årene. Myrsangeren er kjent …

Fortsett å lese