Stikkord: åkerrikse

Ringmerking av åkerrikse

Åkerriksa er en fugl jeg aldri hadde sett før, kun hørt kreksende om natten på ymse steder på Østlandet. Den har dessverre blitt fåtallig de seinere år. Som hos så mange andre arter er leveområdene blitt færre, og effektiviseringen i landbruket har gjort hekking og levevilkår vanskelig. Åkerriksa på bildet ble fanget inn  og ringmerket i …

Fortsett å lese

Juninatt med åkerrikse og hornugle

Denne gressenga mellom Kongsvinger og Skarnes var ett av stedene hvor det sang åkerrikse natt til lørdag. Om du vil høre lyden av syngende åkerrikse, kan du høre på dette opptaket jeg gjorde i 2009. Etter hvert dukket det opp en jaktende hornugle også. En fin juninatt i måneskinn, selv om det var litt kjølig. Da …

Fortsett å lese

Åkerrikse

Åkerrikse var tidligere en vanlig fugl i det gamle norske kulturlandskapet, også her i Eidskog. I takt med effektivisering og omlegging av jordbruket har bestanden av åkerrikse gått kraftig tilbake. Allerede på 1950-tallet var arten nærmest forsvunnet som hekkefugl på store deler av Østlandet. På midten av 1990-tallet var det trolig bare mellom 50-75 syngende …

Fortsett å lese