Stikkord: blåstrupe

Blåstrupe

To blåstruper på høsttrekk ble ringmerket på Snipen i helgen. Mange har gjort unna hekkesesongen i høyereliggende strøk med fjellbjørk, vierkratt og lynghei. Noen hekker også ute ved kysten i lignende habitat. De skandinaviske blåstrupene overvintrer trolig i det sørlige Asia, men trekkforholdene er blant de mindre kjente. Vi sendte dem i hvertfall videre med hver …

Fortsett å lese

Blåstrupe og brunsisik

En ung hunn av blåstrupe. Ikke noe blått på strupepartiet slik vi er vant til å se på bilder av hanner. Brunsisik. Brunlig inntrykk og med markant skille mellom det brune og det hvite i fronten.