Stikkord: bloddråpesvermere

Seksflekket bloddråpesvermer

Fantastisk vakre, disse bloddråpesvermerne. Seksflekket bloddråpesvermer har flyvetid fra juli til begynnelsen av august. De trives på blomsterrike enger, veikanter, beiter og bakker med blomster. Vertsplanten for larvene er tiriltunge. Vingespennet til seksflekket bloddråpesvermer er 28-39 millimeter. Vanligst på Sør- og Østlandet, men finnes også andre steder i Norge nord til Lofoten. Her er det to …

Fortsett å lese

Grønn metallsvermer

Grønn metallsvermer (Adscita statices) er en sommerfugl i familien bloddråpesvermere (Zygaenidae). Vingespenn 22-31 millimeter, hannen er litt større enn hunnen. Hannen har i tillegg kamtannede antenner. Grønn metallsvermer er funnet over det meste av Sør-Norge, men på grunn av endringer i kulturlandskapet de siste tiårene har den hatt stor tilbakegang. Problemet er hovedsaklig at leveområdene …

Fortsett å lese