Stikkord: gravand

Gravand

Gravandpar på flytur, hannen foran med tydelig nebbknøl. Bildet er fra Fornebulandet