Stikkord: grønn kamsmeller

Grønn kamsmeller – hunn

Smellere er biller som kan «smelle» hvis de havner på ryggen. De har en tapp på forbrystet som kan sprette ut med et smell, og billen blir kastet opp i luften for så å forhåpentligvis lande på beina igjen. Denne smelleren er en hunn av grønn kamsmeller (Ctenicera pectinicornis). Hannene har større, kamformede antenner, og …

Fortsett å lese