Stikkord: insekter

Insekthotell

Det tok litt tid, men insekthotellet er nå ferdig og hengt opp. Resultatet synes jeg ble bra. Den utvalgte plassen ble stabbursveggen som vender mot hagen og gårdsplassen. Så er det bare å se om det blir noe trafikk av summende store og små insekter.

Skogsaksedyr

Skogsaksedyr (Chelidura acanthopygia) er en av tre saksedyrarter i Norge. Den finnes som regel i tilknytning til skog og sjelden innendørs, slik man ofte kan oppleve med vanlig saksedyr. Tangen på bakkroppen er også noe annerledes utformet enn hos vanlig saksedyr. Kroppen er rødbrun, hodet noe mer brungult. Skogsaksedyret lever i skog hvor det kan finnes …

Fortsett å lese