Tag: leppeblomstfamilien

Jonsokkoll

Jonsokkoll (Ajuga pyramidalis) er en plante i leppeblomstfamilien. Vanlig på frisk, humusrik, nitrogenfattig jord, ofte langs grusveger, som denne jeg fant 1. juni.