Stikkord: Lomnessjøen

Toppand

Dette toppandparet oppdaget jeg i sørenden av Lomnessjøen