Stikkord: målere

Rutemåler

Rutemåler (Chiasmia clathrata) er vanlig i Norge bortsett fra Finnmark (funnet i Alta). Vingespenn 21-26 millimeter, flyvetiden er i juni og juli på enger, i veikanter eller lignenede områder med lav urtevegetasjon. Larvene lever på kløver. Tilhører familien målere (Geometridae).

Pantermåler

Pantermåler (Pseudopanthera macularia) er meget spredt og lokalt forekommende nord til Sør-Trøndelag. Vingespenn 25-29 millimeter, flyvetiden er fra slutten av mai til ut juni. Larvene lever gjerne på skogsvinerot og døvnesle. Pantermåler trives i fuktige skoglysninger og på våte enger. Den tilhører familien målere (Geometridae).

Krattbærmåler

Krattbærmåler (Eulithis testata) er vanlig nord til Tromsø. Vingespenn 27-33 millimeter, hvor hannen er større enn hunnen. Larvenes vertsplanter er diverse løvtrær, blåbær og blokkebær. Krattbærmåler flyr fra slutten av juli til midten av september. Den trives i åpen skog, skogbryn og langs myrkanter. Krattbærmåler tilhører familien målere (Geometridae).

Ospebrannmåler

Ospebrannmåler (Epione vespertaria) er forholdsvis vanlig nord til Helgeland, men mangler i ytre strøk på Vestlandet. Den trives i tilknytning til skog med innslag av osp. I tillegg til osp er larvenes vertsplanter for eksempel bjørk, selje, pil og vier. Flyvetiden er fra midten av juli til slutten av august. Vingespenn 25-29 millimeter. Ospebrannmåler tilhører …

Fortsett å lese

Flekkmåler

Flekkmåler (Arichanna melanaria) er temmelig vanlig på Østlandet nord til Elverum i Hedmark, på Sørlandet og Vestlandet nord til Bergen. Vingespenn 36-39 millimeter. Larven lever på blokkebær. Flyvetiden er fra juli til midten av august, og den trives i åpen, fuktig skog og ved myrkanter. Flekkmåler tilhører familien målere (Geometridae).

Kjempebladmåler

Kjempebladmåler (Geometra papilionaria) er vanlig nord til Saltdalen i Nordland, men den er også funnet i Troms og Finnmark. Vingespenn 44-50 millimeter. Larvene lever hovedsaklig på bjørk, men også andre løvtrær. Flyvetiden er fra slutten av juni til midten av august, og den trives i skog, skogkanter og hager. Kjempebladmåler tilhører familien målere (Geometridae).

Strekmåler

Strekmåler (Angerona prunaria) er både lokal og temmelig sjelden nord til den sørligste delen av Hedmark. Den finnes også enkelte steder på Sørlandet vest til Kristiansand. Vingespenn 39-52 millimeter, hunnen noe større enn hannen. Larvene lever på ulike løvtrær og busker, flyvetiden er fra juni til midten av juli. Strekmåler trives i miljø med løvtrær, …

Fortsett å lese

Toflekket hermelinmåler

Toflekket hermelinmåler (Lomographa bimaculata) er en forholdsvis ny art i Norge (1974), og den brer seg stadig til nye deler av landet. I 2009 registrerte jeg de første eksemplarene i Eidskog. Den har hovedsaklig etablert seg i områdene rundt Oslofjorden, og videre i kystnære strøk sør til Kristiansand. Larvenes vertsplanter er forskjellige typer løvtrær som slåpetorn, …

Fortsett å lese

Tannmåler

Tannmåler (Odontopera bidentata) er vanlig nord til Saltdalen i Nordland, bortsett fra i høyfjellet. Vingespenn 40-44 millimeter, flyvetiden er i mai og juni. Larven lever på både løvtrær og bartrær. Tannmåler trives overalt der det finnes trær eller busker. Den er i familien målere (Geometridae).

Vårlurvemåler

Vårlurvemåler (Lycia hirtaria) er vanlig nord til Saltdalen i Nordland. Vingespenn 41-47 millimeter, larvene lever på ulike løvtrær. Flyvetiden er i april og mai. Vårlurvemåleren trives i biotoper med løvskog og kratt. Den tilhører familien målere (Geometridae).

Bjørkevårmåler

Bjørkevårmåler (Archiearis parthenias) er en av vårens tidligste sommerfugler og flyr i solskinn allerede fra slutten av mars. Flyvetiden varer som regel ut mai. Bjørkevårmåler er vanlig over hele Norge. Vertsplante er bjørk, og vingespenn er 32-35 millimeter. Den ligner ganske mye på sin mer uvanlige slektning, ospevårmåler, som også er tidlig på vingene om våren. Bjørkevårmåler …

Fortsett å lese

Randmåler

Randmåler (Lomaspilis marginata) er vanlig nord til Troms. Vingespenn 22-25 millimeter. Flyvetiden er fra slutten av mai til september, delvis i to generasjoner. Randmåler trives i skogbryn, kratt  og hager, og larvenes vertsplanter er forskjellige typer løvtrær og busker. De svarte tegningene på vingene kan variere en god del. Randmåler hører til familien målere (Geometridae).

Grå syremåler

Grå syremåler (Timandra griseata) er temmelig vanlig på Sørlandet og Østlandet. Vingespenn 25-27 millimeter, larvene lever på ulike planter i syrefamilien. Siden arten kan fly i to generasjoner kan man finne voksne individer helt fra slutten av mai til september. Indre Østlandet er det normalt bare én generasjon fra midten av juni til ut juli. …

Fortsett å lese

Praktkorsmåler

Praktkorsmåler (Rheumaptera hastata) er forholdsvis vanlig over hele landet, men sjelden langs kysten av Oslofjorden og Sørlandet. Vingespenn 27-32 millimeter, og flyvetiden er i juni og juli. Praktkorsmåler trives i tilknytning til fuktig skog og langs myrkanter. Larvenes vertsplanter er bjørk, blokkebær og pors. Den tilhører familien målere (Geometridae). Praktkorsmåler ligner en del på myrkorsmåler …

Fortsett å lese

Hvit båndmåler

Hvit båndmåler (Xanthorhoe montanata) er meget vanlig over hele landet. Vingespenn 25-31 millimeter. Larvene lever på mange forskjellige typer urter. Flyvetiden er i juni og juli. Hvit båndmåler trives i eller i nærheten av skog, særlig løvskog. Meget vanlig i bjørkebeltet i fjellet. Noe variasjon i vingetegninger og kontrast forekommer. Tilhører familien målere (Geometridae).

Grå buemåler

Grå buemåler (Macaria alternata) er temmelig vanlig på Sørlandet og Østlandet nord til Elverum. Finnes også i sørlige deler av Rogaland. Vingespenn 25-29 millimeter. Larvene lever på trollhegg, bjørk, selje, vier, og pil. Flyvetiden er fra slutten av mai til begynnelsen av juli. Partiell andregenerasjon i august. Grå buemåler trives i åpen løv- eller blandingsskog. …

Fortsett å lese

Engmauremåler

Engmauremåler (Epirrhoe tristata) er temmelig vanlig nord til Bodø, bortsett fra i kyststrøkene på Sør- og Vestlandet og ved Oslofjorden hvor den er sjelden. Vingespenn 21-24 millimeter. Larven lever på maure. Flyvetiden er fra slutten av mai til ut juli. Engmauremåler trives i tilknytning til enger og skoglysninger. Den tilhører familien målere (Geometridae).

Ribbemåler

Ribbemåler (Siona lineata) er temmelig vanlig på Østlandet nord til Trysil hvor den blir mer sjelden. Vingespenn 34-42 millimeter, og flyvetiden er i juni. Ribbemåler trives i tilknytning til enger. Larvenes vertsplanter kan være løvetann, kjempe og perikum. Sommerfuglen er lett gjenkjennelig med svarte årer på de ellers hvite vingene. På undersiden har den et …

Fortsett å lese