Stikkord: nattfly

Rustvingespinner på snø

I går ettermiddag fant jeg denne hårete larven krypende på snøen. Det er en rustvingespinner, altså en sommerfugl, og den hører til blant nattflyene. Larven har nå overvintret og senere skal den forpuppe seg før den går over i sitt siste stadium som voksen sommerfugl. Dette skjer som regel i mai-juni. Da flyr den i …

Fortsett å lese

Broket kveldfly

Dette er larven til broket kveldfly (Acronicta auricoma) som jeg fant den 4. juli. Jeg har tatt vare på larven og skal forsøke å drive den frem. Den ser ut til å trives og spiser som bare det. Broket kveldfly er temmelig vanlig nord til Saltdalen i Nordland, også funnet i Sør-Varanger i Finnmark. Flyvetiden er …

Fortsett å lese

Rødfrynset bjørnespinner hann

Denne hannen av rødfrynset bjørnespinner (Diacrisia sannio) hadde inntatt hvilestilling hengende i en bjørk. Den tilhører familien nattfly, men hannen kan være aktiv både dag og natt. I motsetning til hunnen har den kamformede antenner. Du kan lese mer om rødfrynset bjørnespinner og se bilde av hunnen her.

Rødt hagefly

Rødt hagefly (Ceramica pisi) er vanlig i Norge nord til Saltdalen. Vingespenn 30-38 millimeter, flyvetiden er fra slutten av mai til midten av august. Den trives i ulike biotoper, både skogsterreng og i kulturlandskap. Larvene lever på ulike urter, busker og løvtrær. Rødt hagefly tilhører familien nattfly (Noctuidae).

Flekkfly

Flekkfly (Crypsedra gemmea) er vanlig nord til Rana i Nordland. Vingespenn 36-43 millimeter. Larvene lever på ulike gressarter. Flyvetiden er i august og september, på enger, i hager og åpen skog. Den tilhører familien nattfly (Noctuidae).

Kileengfly

Kileengfly (Apamea crenata) er vanlig nord til Rana i Nordland. Vingespenn 33-44 millimeter, og larvene lever på gressarter. Kileengfly finnes i en rekke ulike biotoper bortsett fra tett skog. Den tilhører familien nattfly (Noctuidae).

Meldefly

Meldefly (Trachea atriplicis) er vanligvis temmelig sjelden, men stedvis og tidvis temmelig vanlig på Sørlandet vest til Søgne og på Østlandet nord til Oslo. Tilfeldig lenger nord på Østlandet. Mitt funn av meldefly ligger således utenfor den vanligste delen av utbredelsesområdet, og jeg har bare funnet den en gang her. Vingespenn 41-47 millimeter. Larvenes vertsplanter …

Fortsett å lese

Slåttengfly

Slåttengfly (Apamea remissa) er vanlig i norge nord til Saltdalen i Nordland. Den trives både i skoglysninger og mer åpne områder. Larvene lever på forskjellige gressarter. Vingespenn 35-41 millimeter, og flyvetiden er fra midten av juni til midten av august. Slåttengfly tilhører familien nattfly (Noctuidae).

Dobbeltpunktfly

Dobbeltpunktfly (Axylia putris) er ganske vanlig på Sørlandet og Østlandet nord til Mjøs-traktene. Finnes også i Rogaland. Vingespenn 31-34 millimeter, larvene lever på ulike urter. Flyvetiden er vanligvis fra juni til juli, noen ganger også i august. Dobbeltpunktfly trives i litt åpne biotoper. Den tilhører familien nattfly (Noctuidae).

Neslenebbfly

Neslenebbfly (Hypena proboscidalis) er vanlig nord til Troms. Vingespenn 31-39 millimeter. Larvene lever på nesle, og flyvetiden er fra slutten av juni til ut juli. Neslenebbfly trives i hager og kratt der det vokse nesle. Den tilhører familien nattfly (Noctuidae).

Grått slåttefly

Grått slåttefly (Euclidia mi) er lokalt vanlig på Sørlandet, sørlige deler av Rogaland og Østlandet nord til Elverum. Larvene lever på ulike erteplanter. Vingespenn 27-30 millimeter, og flyvetiden er fra slutten av mai og ut juni. Grått slåttefly trives på enger. Den er blant de dagaktive sommerfuglene i familien nattfly (Noctuidae).

Syrekveldfly

Syrekveldfly (Acronicta rumicis) er vanlig nord til Nord-Møre. Vingespenn 34-40 millimeter, og flyvetiden er i juni og juli. Larvene lever på ulike urter og busker, den voksne sommerfuglen trives både i åpent terreng og i skog. Syrekveldfly tilhører familien nattfly (Noctuidae).

Høstlærfly

Høstlærfly (Mniotype satura) er vanlig på Sørlandet og Østlandet til like nord for Oslo, samt funnet på Jæren i det sørlige Rogaland. Vingespenn 44-50 millimeter. Larvene lever på ulike løvtrær, busker og urter. Flyvetiden er fra midten av august til ut september. Høstlærfly trives i ulike biotoper, og den tilhører familien nattfly (Noctuidae).

Flikfly

Flikfly (Scoliopteryx libatrix) er vanlig nord til Nord-Trøndelag. Vingespenn 39-45 millimeter. Larvene lever i hovedsak på osp, poppel, selje, vier og pil. Siden flikfly overvintrer som voksen har den to forskjellige flyvetider. Først i august til oktober, så i mars til juni etter overvintringen. Flikfly trives i tilknytning til løvtrær og kratt der vertsplantene finnes. …

Fortsett å lese

Flekkstengelfly

Flekkstengelfly (Amphipoea oculea) er ganske vanlig på Sør- og Østlandet, finnes også i de sørligste delene av Rogaland. Flere ulike gressarter fungerer som vertsplanter for larvene. Vingespenn 28-32 millimeter, og flyvetiden er fra august til midten av september. Flekkstengelfly trives i forholdsvis åpent landskap. Den er i familien nattfly (Noctuidae). Det finnes tre andre arter i …

Fortsett å lese

Barskognonne

Barskognonne (Lymantria monacha) er temmelig vanlig på Sørlandet vest til Mandal og på Østlandet nord til Oslo. I Hedmark er den mindre vanlig og finnes bare spredt helt i sør-øst nord til Elverum. Vingespenn 33-56 millimeter – hunnen større enn hannen. Flyvetiden er fra midten av juli til midten av august. Den trives i tilknytning til …

Fortsett å lese

Brun bjørnespinner

Brun bjørnespinner (Arctia caja) er vanlig på Sørlandet og den sørlige delen av Østlandet. Den mangler over store deler av Vestlandet og Trøndelag, men er funnet langs kysten av Nordland og i Trømsø. Larvene lever på ulike trær, busker og urter. Flyvetiden er fra juli til midten av august. Vingespenn fra 46-71 millimeter. Brun bjørnespinner …

Fortsett å lese

Kortstreket metallfly

Kortstreket metallfly (Plusia putnami) er lokalt temmelig vanlig på Sørlandet og på Østlandet nord til Ringebu i Oppland. Vingespenn 31-35 millimeter, larvene lever på ulike planter i gress- og starrfamilien. Flyvetiden er hovedsaklig i juli. Kortstreket metallfly trives på strender, fuktige enger og myr. Den er svært lik langstreket metallfly (Plusia festucae), men artene kan …

Fortsett å lese

Gressmarkfly

Gressmarkfly (Cerapteryx graminis) er vanlig over hele landet. Vingespenn hos hannen er 27-30 millimeter, hunnen 33-38 millimeter. Larven lever på røtter av gress. Flyvetiden er i juli og august. Gressmarkfly finnes over alt hvor det er gress, og den kan gjøre skade på gressavlinger. Tilhører familien nattfly (Noctuidae).

Mindre båndmetallfly

Mindre båndmetallfly (Diachrysia stenochrysis) er temmelig vanlig nord til Nord-Trøndelag. Vingespenn 34-40 millimeter. Til forskjell fra større båndmetallfly er de to lysegrønne tverrbåndene på framvingen forbundet med hverandre. I snitt er mindre båndmetallfly noe mindre enn større båndmetallfly. Larvenes vertsplanter er trolig nesle og ulike arter i leppeblomstfamilien, det vil si de samme som for …

Fortsett å lese