Stikkord: nymfevinger

Aglajaperlemorvinge

Aglajaperlemorvinge (Argynnis aglaja) er en ganske vanlig sommerfugl i Norge opp til Nordland fylke. Lenger nord er det også gjort spredte funn. I fjellet i Sør-Norge kan den gå opp til 1200 meters høyde. Vingespenn 45-58 millimeter. Flyvetiden er fra slutten av juni til begynnelsen av august. Den flyr gjerne i skogbryn og skoglysninger, på enger …

Fortsett å lese

Mørk rutevinge 2011

Det er en stund siden jeg har sett mørk rutevinge (Melitaea diamina). Den siste jeg fotograferte var i 2007, litt sør-vest for Snipen. Etter at jeg fikk drahjelp fra Norsk Entomologisk Forenings dyktige folk på besøk i kommunen sist helg, så det litt lysere ut. Vi fant nemlig et par individer sør-øst for Snipen, og …

Fortsett å lese

Adippeperlemorvinge

Adippeperlemorvinge (Argynnis adippe) er vanlig på Østlandet og Sørlandet. Vingespenn 50-63 millimeter, larvene lever på fioler. Voksne individer flyr på skoglysninger og enger fra slutten av juni til midten av august. Tilhører familien Nymfevinger (Nymphalidae). Adippeperlemorvingen på bildet er fotografert hjemme på Snipen.

Myrperlemorvinge

Mellom Snipmyra og Snipen fant jeg denne myrperlemorvingen (Boloria aquilonaris). Den har nok vært tidlig ute etter varmeperioden i vår, for den er allerede veldig slitt. Flyvetiden er vanligvis fra slutten av juni til midten av august. Bildet er tatt den 26. juni, så det er tvilsomt om denne varer så lenge. Myrperlemorvinge er vanlig …

Fortsett å lese

Fillete perlemor

Vakre sommerfuglvinger varer ikke evig, noe denne brunflekkede perlemorvingen er et godt eksempel på. Nå begynner den å bli skikkelig frynsete i kantene og flygingen blir deretter. Vi får bare håpe den har hatt en vellykket sommer.

Heroringvinge 2011

Det har blitt juni, og da er det på tide å lete etter årets eksemplarer av heroringvinge. Som vanlig starter letingen hjemme på gården og på kjente lokaliteter i nærområdet. Det var litt i overkant mye vind i dag, som det for øvrig har vært mye av i det siste. Det er ikke like lett å kose seg …

Fortsett å lese

Heroringvinge

Heroringvinge (Coenonympha hero) er en sommerfugl i familien nymfevinger (Nymphalidae). Vingespenn 26-32 millimeter, og larvenes vertsplanter er trolig hengeaks og sølvbunke. Vingeoversiden er hos hannen mørke brun, hos hunnen noe lysere brun. På framvingen er det en eller ingen øyeflekker. På bakvingen er det 2-4 øyenflekker som hos hunnen ofte er større. I hvilestilling sitter sommerfuglen …

Fortsett å lese

Admiral

Admiral (Vanessa atalanta) er en årlig immigrant i Norge. Det vil si at voksne individer flyr helt fra Sør-Europa til Norge. Noen flyr distansen i ett strekk og kommer frem i mai-juni, mens noen mellomlander og utvikler en ny generasjon som fortsetter turen hit til Skandinavia. Disse vil da dukke opp i juli-august. Antallet admiral vil …

Fortsett å lese

Hvit c

Hvit c (Polygonia c-album) tilhører familien nymfevinger (Nymphalidae). I Norge finnes den nord til Trøndelag, men vanligst på Øst- og Sørlandet. De spesielt flikete vingene er et godt kjennetegn. Hvit c trives godt i solrike skogsbryn, lysninger med løvkratt, eller i hager og andre steder hvor det finnes vekselvis busker og lysninger. Vertsplanter for larvene kan …

Fortsett å lese

Klipperingvinge

Klipperingvinge (Lasiommata maera) er en sommerfugl i familien nymfevinger (Nymphalidae). I Norge finnes den nesten  over hele landet, men sjelden nord for Lofoten. Vingespenn 42-52 millimeter. Klipperingvinge trives i steinete landskap, men siden den helst foretrekker høyvokste blomster finner man de sjelden på høyereliggende fjellområder. Derimot er den mer vanlig i åpent skogsterreng med klipper …

Fortsett å lese

Bergringvinge

Bergringvinge (Lasiommata petropolitana) er i Norge temmelig vanlig, men lokal nord til Møre og Romsdal. Lenger nord er det kun gjort enkelte funn til Alta i Finnmark. Vingespenn 34-42 millimeter, og larvenes vertsplanter er gjerne rødsvingel, hundegras og hengeaks. Flyvetiden er fra midten av mai til månedskiftet juni-juli. Den ses ofte på stein- og sandrike steder …

Fortsett å lese

Rødflekket perlemorvinge

Rødflekket perlemorvinge (Boloria euphrosyne) er vanlig over hele landet, men med forskjellige flyvetider i nord og sør. I den nordlige landsdelen og i fjellet er flyvetiden fra midten av juni til slutten av juli, mens i lavlandet sørpå er den fra midten av mai til midten av juni. Vingespenn 31-45 millimeter, og larvenes vertsplanter er fioler og muligens …

Fortsett å lese

Fløyelsringvinge

Fløyelsringvinge (Erebia ligea) er vanlig over hele landet og har flyvetid fra midten av juli til midten av august. Vingespenn 36-48 millimeter, og larvene lever på mange ulike gress- og starrarter. Fløyelsringvinge trives både i blomsterrike skoglysninger og i bjørkebeltet i fjellet. Kjønnene er like. Fløyelsringvinge har toårig livssyklus, det vil si at den først …

Fortsett å lese

Neslesommerfugl

Neslesommerfugl (Nymphalis urticae) er en av våre vanligste dagsommerfugler og er finnes over hele landet. Vingespenn 40-52 millimeter, og larvenes vertsplante er nesle. Kjønnene er like. Menneskeskapte miljøer er en svært viktig faktor for sommerfuglens overvintring. Den går i dvale som voksen sommerfugl og bruker da for eksempel uthus, garasjer, låver, loft, jordkjellere og gruveganger som overvintringssted. …

Fortsett å lese

Marimjellerutevinge

Marimjellerutevinge (Melitaea athalia) er vanlig på Sørlandet og sørlige deler av Østlandet. Den finnes også på indre deler av Vestlandet i Hordaland og Møre og Romsdal, men mer sjeldent. Vingespenn 29-48 millimeter. Nord for Dovre finnes en mindre fjellform (norvegica) med vingespenn 29-33 millimeter. Marimjellerutevinge trives på enger, hogstflater og i skoglysninger. Flyvetiden er i …

Fortsett å lese

Gullringvinge

Gullringvinge (Aphantopus hyperantus) er en sommerfugl i familien nymfevinger (Nymphalidae). I Norge er den er vanligst på Østlandet, mer sjelden på Sørlandet. Her i Eidskog er den blant de vanligste dagsommerfuglartene jeg finner på høysommeren. Vingespenn 28-42 millimeter, og larvene utvikles på mange forskjellige gressarter. Flyvetiden er fra midten av juni og ut juli. Den trives …

Fortsett å lese

Skogringvinge

Skogringvinge (Pararge aegeria) er temmelig vanlig på Sørlandet og de sørlige delene av Østlandet. Også kjent fra enkelte steder i Hordaland, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Vingespenn 35-44 millimeter. Larvene bruker en rekke gressarter som vertsplanter. Skogringvinge trives i glissen løv- og blandingsskog med vekselsvis lysninger og halvskygge. Den har to generasjoner, én fra midten av …

Fortsett å lese

Sørgekåpe

Sørgekåpe (Nymphalis antiopa) er ganske vanlig på Østlandet og Sørlandet, mer sjelden ellers i landet. Vingespenn 61-76 millimeter. Larvenes vertsplanter er bjørk, selje og andre salix-arter. Flyvetiden er todelt, først i april-mai, siden i august-september. I den første perioden er det overvintrede individer som er på vingene og som blir kjønnsmodne under våren. Disse parrer …

Fortsett å lese

Dagpåfugløye

Dagpåfugløye (Nymphalis io) er vårens budbringer og en av våre mest kjente dagsommerfugler med sitt spesielle og vakre utseende. Den hører til i familien nymfevinger (Nymphalidae), og finnes godt etablert på mange steder i Sørøst-Norge. Vingespenn 55-65 millimeter, kjønnene er like. Den første flyveperioden er fra april til juni. Dette er individer som har klart seg …

Fortsett å lese

Tistelsommerfugl

Tistelsommerfugl (Vanessa cardui) er en av verdens mest utbredte sommerfuglarter. Dens opprinnelsessted er egentlig Nord-Afrika og Midtøsten, og under gode forhold på disse stedene kan arten bli veldig tallrik og mange flyr blant annet nordover til Europa og Norge. De færreste tar denne reisen i ett strekk. Vanligvis er de som kommer hit klekket frem …

Fortsett å lese