Tag: redskaper

To gamle slitere

To gamle slitere tar seg en hvil på stabbursveggen. Kanskje veksler de noen ord også, om den gang da…