Stikkord: rørsanger

Rørsanger

En av rørsangerne på Nessjøen, fotografert på ringmerkingsøkt med Jonas Langbråten i dag. Rørsangeren er en av nattsangerne våre, og hvis du vil høre hvordan den synger, finner du et opptak jeg gjorde i 2009 her.

Rørsanger

Rørsangeren (Acrocephalus scirpaceus) er en fugl i sangerfamilien. Sangen kan høres om natten sommerstid ved sjøer og i kyststrøk med takrørskog. Nessjøen i Eidskog er et slikt sted hvor rørsangere kan slå seg til, og jeg har flere ganger opplevd å høre arten der. Det er ikke lett å fotografere rørsangeren siden den for det meste …

Fortsett å lese