Stikkord: sanger

Hagesanger

En hagesanger ble ringmerket i Snipen 26. mai. Hagesangeren er kjent som fuglen uten kjennetegn, men sangen er i hvert fall vakker…

Gransanger 2012

Så kom den første gransangeren. Den er alltid tidlig ute, og de første er som regel på plass allerede i slutten av april. Det er denne fuglen som lager den spesielle «chiff-chaff-chiff-chaff» – lyden som kan høres i april-mai. Gransangeren på bildet sang ikke, men var ivrig opptatt med å fange insekter i buskene.

Munk i høstfarger

Munken trives inne i løvverket. Nå har mange av bladene falt av, og de som fortsatt henger fast begynner å få fine høstfarger. Denne munken skal videre sørover, sannsynligvis til middelhavsområdene. På høsten spiser munken gjerne en del frukt og bær og kan gjerne utsette høsttrekket til oktober. Munken på bildet er med overveiende sannsynlighet …

Fortsett å lese

Busksanger

Busksanger (Acrocephalus dumetorum) er en fugl i sangerfamilien. Den er ganske sjelden, spesielt i våre områder. Likevel er det funnet en håndfull nå i 2011, der i blant et individ i Eidskog. Funnet ble gjort ved Bråta mellom Matrand og Åbogen. Natten etter var jeg der for å lage et lydopptak av den sjeldne nattsangeren. Opptaket …

Fortsett å lese

Møllerpar

Her er den ene halvdelen av møllerparet som har slått seg til her. Reiret er godt gjemt inne blant buskene, og kommer man for nær høres varslende «tekk-tekk». Ellers er de veldig stille av seg nå og kan være vanskelige å få øye på. Den europeiske mølleren har sine overvintringsområder i Sudan og Etiopia. Trekkruten …

Fortsett å lese

Myrsanger

Myrsangeren er en nattsanger som trives i tilknytning til takrørvegetasjon, busker og åkerlandskap i nærheten av vassdrag eller fuktige diker. Den regnes bare som vanlig i Østfold, andre steder finnes den som regel bare sparsomt. I Eidskog dukker den også opp i blant. På nattsangerturer i distriktet har jeg gjort flere observasjoner de siste årene. Myrsangeren er kjent …

Fortsett å lese

Rørsanger

Rørsangeren (Acrocephalus scirpaceus) er en fugl i sangerfamilien. Sangen kan høres om natten sommerstid ved sjøer og i kyststrøk med takrørskog. Nessjøen i Eidskog er et slikt sted hvor rørsangere kan slå seg til, og jeg har flere ganger opplevd å høre arten der. Det er ikke lett å fotografere rørsangeren siden den for det meste …

Fortsett å lese

Gulsanger

Gransanger

Død munk