Stikkord: smygere

Engsmygerhunnen

Dette er en hunn av sommerfuglen engsmyger (Ochlodes sylvanus). Den er et vanlig innslag på enger, i blomsterrike veikanter og på lysninger i nærheten. Flyvetiden er i juni, juli og august. Vingespennet er 26 – 34 millimeter, og larvenes vertsplanter er forskjellige gressarter som rapp og svingel. Engsmyger er vanlig i Sør-Norge sør for Dovre. …

Fortsett å lese

Sjeldenhet i blomsterbedet

Tenkte jeg måtte legge inn et bilde fra i dag av denne svartflekksmygerhunnen som har blitt en gjenganger i staudebedene våre. Ser ut som hun har ekstra forkjærlighet for denne planten hun sitter på her, dessverre husker jeg ikke hva den heter i farta. Den er mye mindre enn det bildet gir inntrykk av da …

Fortsett å lese

Svartflekksmyger 2011

To svartflekksmygere (Carterocephalus silvicolus) ble observert på enga i dag. Denne er lokal og temmelig sjelden, derfor er den på den norske rødlista over sårbare arter. Begge individene jeg så i dag var hanner. De er raske flygere og temmelig krevende å fotografere. Derfor blir det mest fotografen som «smyger» seg innpå når de har …

Fortsett å lese

Bakkesmyger

Bakkesmyger (Pyrgus malvae) er ganske vanlig i lavlandet Østafjells og på Sørlandet. Den kjennes igjen på tydelige hvite flekker og sin mindre størrelse. Vingespennet er på 20-24 millimeter. Larvens vertsplante er jordbær og mure. Bakkesmygeren flyr i mai og juni, og den finnes gjerne i skoglysninger, blomsterrike bakker, veikanter og enger. Den hører til familien …

Fortsett å lese

Tiriltungesmyger

Tiriltungesmyger (Ergynnis tages) er temmelig vanlig i lavlandet på Sør- og Østlandet. Finnes også i midtre deler av Gudbrandsdalen og enkelte steder på Vestlandet. Larvenes vertsplante er tiriltunge og andre erteplanter. Vingespenn 24-28 millimeter, og flyvetiden er fra midten av mai til midten av juni. Tiriltungesmyger trives på lysninger med lav urtevegetasjon, grusveier og grøftekanter. Den …

Fortsett å lese

Svartflekksmyger

Svartflekksmyger (Carterocephalus silvicola) Finnes spredt og sjelden fra indre Østfold til Saltdalen i Nordland. Vingespenn 23-26 millimeter, og larvenes vertsplanter er forskjellige gressarter. Flyvetiden er fra starten av juni til starten av juli, og sommerfuglen trives på lett fuktige skoglysninger, skogbryn mot myr, fuktige veikanter, elvebredder og strender. Forekomstene av svartflekksmyger i Norge er svært …

Fortsett å lese

Engsmyger