Stikkord: tang-elveøyenstikker

Tangelveøyenstikker

Dette er tangelveøyenstikker, Onychogomphus forcipatus. Legg merke til den kraftige tangliknende bakparten hos denne hannen, så skjønner du hvorfor den har fått navnet sitt. Arten er tilknyttet sakteflytende elver med sandbunn. Den er oppført på norsk rødliste over truede og sårbare arter i kategorien VU. Det første bildet viser tangelveøyenstikker hann med bytte, det andre bildet …

Fortsett å lese