Tag: vannymfer

Elvevannymfer

Disse er som små synåler med vinger, der de flyr mellom strå og gras langs bredden av Finsrudelva. Den øverste er en hann, den midterste er jeg temmelig sikker på at er en hunn. Den nederste tror jeg også er en hunn, men at den er ganske nyklekt og ikke ferdig utfarget enda. Elvevannymfa er rødlistet …

Les mer

Vanlig blåvannymfe

Vanlig blåvannymfe (Coenagrion hastulatum) er en av Norges vanligste og mest utbredte vannymfer. Hannen er blå og svart, hunnen er gulgrønn med tydelig svart overside på bakkroppen. Nedre del av det svarte øyet er grønt. Flyvetiden er fra mai til august.

Elvevannymfe

I kanten mellom Snipmyra og Billaelva fant jeg denne elvevannymfen (Platycnemis pennipes). Elvevannymfe finnes enkelte steder på Sør- og Østlandet, men har totalt sett et ganske lite utbredelsesområde. Der den finnes er den likevel ikke så uvanlig. Arten er på Norsk Rødliste over truede arter. Elvevannymfe lever i og ved rene stilleflytende bekker og elver, og i rene …

Les mer